Sejm uchwalił wczoraj w trybie pilnym nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która dostosowuje polską definicję abonenta do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ze stycznia 2009 r. (sprawa C-492/07). Zmiana pozwala zaliczyć do abonentów też użytkowników telefonów na kartę (tzw. usług pre-paid), co oznacza, że zyskają oni m.in. prawo do bezpłatnego otrzymywania billingów wraz z fakturą.

– Celem noweli jest zrównanie uprawnień wszystkich użytkowników usług telekomunikacyjnych bez względu na to, czy posiadają oni pisemną umowę z operatorami, czy nie – wyjaśnia Magdalena Gaj, wiceminister infrastruktury.

Blokada połączeń

Dzięki nowym przepisom właściciel telefonu na kartę będzie miał też prawo do darmowego blokowania połączeń.

– Użytkownik, który nie będzie chciał otrzymywać uciążliwych SMS-ów reklamowych lub połączeń od konkretnej osoby, będzie mógł zażądać od operatora bezpłatnego uruchomienia takiej usługi – wyjaśnia Wiesław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Dodaje jednak, że koszty związane z darmowym blokowaniem połączeń w konsekwencji i tak zostaną przerzucone na konsumentów, poprzez np. podwyższenie cen za połączenia telefoniczne. W ustawie znalazł się także zapis, że za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.