Do premii gwarancyjnej mają prawo posiadacze książeczek mieszkaniowych, które zostały założone do 23 października 1990 r.

Drugi warunek otrzymania premii jest następujący: uzbierany wkład będzie przeznaczony na cel wskazany w ustawie z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. nr 119, poz. 1115 z 2003 r. z późn. zm). Z takich uprawnień skorzystają nawet osoby, która książeczkę otrzymały w drodze cesji.

Od 1 kwietnia 2010 r. mogą z tej premii sfinansować znacznie więcej inwestycji, na przykład wkład własny przy kredycie mieszkaniowym.

Jakie inwestycje prawo pozwala sfinansować

Aby otrzymać premię gwarancyjną, należy zlikwidować książeczkę mieszkaniową i pieniądze przeznaczyć na:

● nabycie mieszkania spółdzielczego,

zakup mieszkania lub domu,

● kaucję z tytułu najmu niektórych lokali,

● wpłatę do TBS,

● spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową,

● wymianę okien, instalacji gazowej albo elektrycznej

● wpłatę na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni.