Występując o premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej na potwierdzenie prawa własności do budynku, można przedstawić akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Od 1 kwietnia przy wymianie stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej posiadacze starych spółdzielczych książeczek mieszkaniowych mogą uzyskać premię gwarancyjną w banku PKO BP. Jest to specjalny państwowy dodatek do oszczędności zgromadzonych na książeczce. Czytelnicy pytają, jakie dokumenty trzeba przedstawić w banku, aby otrzymać pieniądze, zwłaszcza w sytuacji gdy nowy właściciel nie jest jeszcze wpisany w księdze wieczystej.

Gdy nie ma wpisu

Premia jest wypłacana, pod warunkiem że remont został przeprowadzony w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, którego posiadacz książeczki jest właścicielem lub do którego posiada spółdzielcze prawo. Na dowód tego bank wymaga przedstawienia zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającego, że właścicielowi książeczki mieszkaniowej przysługuje spółdzielcze prawo albo wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności. Problem w tym, że w praktyce zdarza się, że nowy właściciel domu musi czekać kilka miesięcy na wpisanie go w księdze wieczystej. Co w takiej sytuacji?
– Generalnie dokumentem potwierdzającym prawo własności domu jednorodzinnego jest aktualny odpis z księgi wieczystej – tłumaczy Artur Smolarczyk, kierownik Zespołu Obsługi Książeczek Mieszkaniowych w PKO Bank Polski.

Z wyjaśnień banku PKO BP

Wyjątkowo, w sytuacji gdy nastąpi jakieś zdarzenie, np. nabycie przez właściciela książeczki mieszkaniowej domu jednorodzinnego w drodze dziedziczenia, a w księdze wieczystej nie zostaną zaktualizowane przez sąd wpisy dotyczące własności, dokumentem potwierdzającym nabycie własności domu jednorodzinnego (na potrzeby wypłaty premii gwarancyjnej) może być:
● prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub – teoretycznie – akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza – w przypadku gdy spadkobiercą jest jedna osoba,
● prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub – teoretycznie – akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza wraz z umownym dokonanym w formie aktu notarialnego lub prawomocnym sądowym działem spadku – w przypadku gdy spadek odziedziczyło kilka osób.
Podobnie będzie przy sprzedaży nieruchomości lub darowiznach. Jeśli po zawarciu aktu notarialnego w księdze wieczystej nie zostaną zaktualizowane przez sąd wpisy, wyjątkowo dokumentem potwierdzającym nabycie własności domu jednorodzinnego (na potrzeby wypłaty premii gwarancyjnej) może być akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny.
Oprócz tego w przypadku wymiany okien trzeba przedstawić fakturę VAT zakupu materiału lub fakturę za wykonanie usługi. Przy wymianie instalacji oprócz faktur trzeba przedstawić dodatkowo protokół sprawdzenia odbiorczego i kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego osoby dokonującej sprawdzenia odbiorczego.
Ustawa zawiera specjalny harmonogram uzyskiwania uprawnień do premii w związku z remontem.
Podstawa prawna
● Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).