Kancelarie notarialne, banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, komisy, kantory, jubilerzy, a także wielu innych przedsiębiorców ma jeszcze tylko kilka dni na pisemne opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących sposobu rejestrowania transakcji, których wartość przekracza 15 tys. euro.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy we wszystkich tych instytucjach powinny one obowiązywać od 22 kwietnia 2010 r.

Kontrolerzy ocenią

– Opracowane procedury będą oceniali kontrolerzy generalnego inspektora informacji finansowej oraz jednostki nadzorujące dany sektor – wyjaśnia Wiesława Drożdż z Ministerstwa Finansów.

Jest to m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, organy kontroli skarbowej, a w odniesieniu do stowarzyszeń – właściwi wojewodowie lub starostowie czy właściwi naczelnicy urzędów celnych.

– Brak stosownej procedury nie jest sam w sobie karalny, jednakże skutkiem braku procedury mogą być karalne zaniechania – mówi Robert Nogacki.

Za brak wprowadzenia lub niepoprawne opracowanie procedur grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara finansowa w wysokości nawet 750 tys. zł.