Za senacką poprawką opowiedziało się 389 posłów, przeciw było 26.

W znowelizowanej w marcu przez Sejm ustawie znalazł się zapis, że właściciele lokali gastronomicznych o powierzchni poniżej 100 m kw. będą decydować, czy lokale te będą przeznaczone w całości dla palących, czy dla niepalących; w większych lokalach właściciel mógłby wydzielić sale dla palących.

Przyjęta dziś przez Sejm senacka poprawka - jak uzasadniali jej autorzy - ma zaostrzyć zasady tworzenia pomieszczeń dla palących w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Pomieszczenie takie będzie mogło być urządzone tylko w lokalach z co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi, musi być jednak odpowiednio zabezpieczone - zamknięte i wentylowane, by dym nie przedostawał się do innych sal.

Szczegółowo zdefiniowano palarnię

W myśl nowelizacji, ci restauratorzy, którzy mają jedną salę lub lokal mniejszy niż 100 m kw., mogą wybudować gdzieś w pobliżu restauracji palarnię, np. w piwnicy (w załączniku do ustawy szczegółowo zdefiniowano palarnię m.in. jako pomieszczenie trwale oddzielone od pozostałych pomieszczeń, zamknięte, wyposażone w drzwi zamykane automatycznie, z wentylacją zapewniająca co najmniej 25-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny i z systemem specjalistycznych filtrów).

Sejm poparł dziś kilka innych poprawek Senatu, m.in. doprecyzowującą miejsca, w których palarnie będą mogły powstać. Chodzi tu o hotele, obiekty służące obsłudze podróżnych. Posłowie poparli także propozycje senatorów, by palarni nie tworzyć w szkołach, zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświaty (obiekty te maja być zakazem palenia) oraz by sklepy wolnocłowe mogły sprzedawać papierosy w systemie samoobsługowym.