Senatorowie przez kilka godzin debatowali nad uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu.

Jak podkreślał przewodniczący senackiej komisji zdrowia Władysław Sidorowicz (PO), jego poprawki są wynikiem kompromisu zawartego z szefostwem klubu PO i posłami, którzy opowiadali się za złagodzeniem tzw. ustawy antynikotynowej. Dlatego - jak podkreślał senator - mają duże szanse na poparcie w Sejmie.

Jedna z poprawek zakłada, że w jednoizbowych lokalach gastronomiczno-rozrywkowych nie będzie można palić. Możliwe będzie tworzenie wydzielonych pomieszczeń do palenia, ale będą one musiały spełniać specjalne wymogi określone przez Ministerstwo Zdrowia. Dym papierosowy nie będzie mógł wydostawać się z nich na zewnątrz, potrzebna będzie wentylacja.

Palarnie umożliwią ochronę przed biernym paleniem

Sidorowicz zgłosił także poprawkę zakazująca tworzenia palarni na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowych. Pomieszczenia do palenia będzie można natomiast tworzyć w hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych i domach opieki społecznej.

Jak mówił przewodniczący senackiej komisji zdrowia, ustawa w formie uchwalonej przez Sejm nie zrealizowała swego celu, czyli ochrony przed biernym paleniem. Podkreślił, że na przykładzie Hiszpanii można stwierdzić, że zapisy przyjęte przez posłów są nieskuteczne.

Uzasadniając zgłoszenie poprawki umożliwiającej tworzenie palarni w domach opieki społecznej Sidorowicz podkreślił, że ich mieszkańcy przebywają w pokojach kilkuosobowych. Dlatego palarnie umożliwią ochronę przed biernym paleniem.

Zdania senatorów w sprawie zgłoszonych poprawek są podzielone, zarówno w PO, jak i w PiS

Stanisław Bisztyga (PO) złożył poprawki umożliwiające tworzenie palarni na stadionach i obiektach sportowych.

Janina Fetlińska (PiS) zaproponowała poprawki zakazujące handlu e-papierosami i palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Zakaz palenia przez kierowców podczas prowadzenia pojazdów oraz eksponowania w punktach sprzedaży rekwizytów tytoniowych zakładają poprawki zgłoszone przez Tadeusza Gruszkę (PiS).

Zdania senatorów w sprawie zgłoszonych poprawek są podzielone, zarówno w PO, jak i w PiS. Głosowanie zaplanowano na piątek.