Edward Zalewski, Jerzy Szymański i Andrzej Pogorzelski pozostają zastępcami Prokuratora Generalnego do czasu, gdy nowych - na wniosek szefa prokuratury Andrzeja Seremeta - powoła prezydent. Wnioski o powołanie 4 zastępców Lech Kaczyński ma otrzymać w czwartek.

W środę od rana obradowała Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, która zgodnie z nowelą ustawy o prokuraturze miała zaopiniować zgłoszone przez Seremeta kandydatury na prokuratorów nowo utworzonej Prokuratury Generalnej.

Według informacji PAP od zastrzegającego anonimowość uczestnika posiedzenia, Seremet przedstawił 70 kandydatur do PG, z czego większość - ale nie wszystkie - uzyskały pozytywną opinię.

Treść opinii Rady nie wiąże Prokuratora Generalnego, który może dokonać powołania mimo negatywnego zaopiniowania kandydatur. Nieznana jest też na razie treść opinii wyrażonej przez Radę wobec osób, które są kandydatami na zastępców Seremeta. Jego rzecznik prasowy Mateusz Martyniuk powiedział PAP, że do czasu powołania nowych zastępców, funkcje pełnią dotychczasowi: Zalewski, Szymański i Pogorzelski.