Zaległe alimenty od niepłacącego rodzica egzekwuje komornik. Za uporczywe uchylanie się od płacenia dłużnik alimentacyjny może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet trafić do więzienia.

Czy potrzebny jest tytuł egzekucyjny

Mąż wyprowadził się i obiecał płacić dosyć wysokie alimenty na dwoje dzieci. Nie spisaliśmy w tej sprawie żadnego porozumienia, ale mąż wywiązywał się z obietnicy. Teraz odmówił dalszego płacenia i tylko od czasu do czasu przesyła minimalne kwoty. Czy mogę skutecznie walczyć o bieżące i zaległe alimenty, nie mając wyroku zasądzającego świadczenie?