Zaległe alimenty od niepłacącego rodzica egzekwuje komornik. Za uporczywe uchylanie się od płacenia dłużnik alimentacyjny może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet trafić do więzienia.

Czy potrzebny jest tytuł egzekucyjny

Mąż wyprowadził się i obiecał płacić dosyć wysokie alimenty na dwoje dzieci. Nie spisaliśmy w tej sprawie żadnego porozumienia, ale mąż wywiązywał się z obietnicy. Teraz odmówił dalszego płacenia i tylko od czasu do czasu przesyła minimalne kwoty. Czy mogę skutecznie walczyć o bieżące i zaległe alimenty, nie mając wyroku zasądzającego świadczenie?

Czy można nie ujawnić zarobków

Zobowiązany do płacenia alimentów ojciec dziecka ukrywa zarobki, aby uniknąć podwyżki świadczenia i wyegzekwowania zaległości. Pracuje w warsztacie swojego ojca, który twierdzi, że pomaga mu za darmo. Czy komornik nie może w takim przypadku prowadzić egzekucji?

Czy komornik sam zbiera informacje o dłużniku

Mąż od dawna nie płaci alimentów. Chciałabym, aby komornik wyegzekwował zaległe świadczenia z odsetkami oraz co miesiąc potrącał z jego pensji bieżące alimenty. Mam problemy z ustaleniem wysokości jego zarobków oraz aktualnego miejsca zamieszkania. W dokumentach podaje adres swoich rodziców, ale podobno faktycznie tam nie przebywa. Czy komornik powinien pomóc ustalić mi te dane?

Czy za niepłacenie alimentów grozi więzienie

Ojciec dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów, czy mogę wystąpić do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego?

Czy dłużnik alimentacyjny trafi do rejestru

Syn musi płacić alimenty na dziecko pozamałżeńskie, a matka dziecka grozi mu, że w razie uchylania się od płacenia zostanie umieszczony w różnych rejestrach dłużników i nie będzie mógł otrzymać kredytu ani pożyczki. Czy ma rację?

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest zgodne z konstytucją

Czy nadal zatrzymywane są prawa jazdy za niepłacenie alimentów, skoro Trybunał Konstytucyjny uznał to za niekonstytucyjne?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dochodzić zaległych alimentów.