Uzyskanie premii kompensacyjnej na remont budynku będzie łatwiejsze. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która określa, że prace remontowe będzie można wykonać, wykorzystując pieniądze pochodzące nie tylko z kredytu bankowego. W takiej sytuacji wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej trzeba będzie złożyć bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo trzeba dołączyć dokumenty, które określają zakres rzeczowy i szacowane koszty przedsięwzięcia albo remontu.

Każdy, kto będzie chciał dokonać remontu budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym, będzie mógł go sfinansować z dowolnych środków finansowych. W konsekwencji można będzie wykorzystać na taki cel na przykład własne oszczędności. Zniknie konieczność zaciągania kredytu bankowego tylko po to, by uzyskać premię kompensacyjną.

W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do BGK premia kompensacyjna zostanie przekazana danej osobie po udowodnieniu poniesionych przez inwestora wydatków na remont lub termomodernizację. Wysokość wydatków musi być udokumentowana fakturą.

Właściciel budynku będzie mógł liczyć na premię kompensacyjną w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem.

Nowelizacja przepisów ma zwiększyć zainteresowanie premiami kompensacyjnymi. Małe zainteresowanie tymi rozwiązaniami było spowodowane właśnie obowiązkiem zaciągnięcia kredytu na remont i termomodernizację budynków. Bez takiej ścieżki finansowania otrzymanie premii było niemożliwe.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.