Trzy pytania do... mec. JAROSŁAWA CHAŁASA, partnera zarządzającego kancelarii Chałas i Wspólnicy - Czy usługi prawne dla firm to rynek z perspektywami rozwoju?
Duże kancelarie, takie jak kancelaria Chałas i Wspólnicy, niewątpliwie dysponują perspektywami rozwoju. Wynika to przede wszystkim z tendencji, które mają zupełnie nowatorski charakter na rynku usług prawniczych. Prawnicy obecnie to także przedsiębiorcy, a usługi prawne w coraz większym stopniu podlegają standaryzacji i sprzedawane są jak każdy inny towar rynkowy. Duże kancelarie stają się coraz większe, a ich siła rynkowa rośnie. Wynika to przede wszystkim z oczekiwań klientów, którzy są coraz bardziej wymagający i aktywni. Ich oczekiwania w stosunku do prawników są nastawione na profesjonalizm, czyli specjalizację i multizawodowość. Zwiększa się oczywiście liczba prawników w dużych kancelariach, a konkurencja miedzy nimi jest coraz ostrzejsza. Obecnie wymaga się także, by prawnik w kancelarii posiadał więcej niż jedną specjalizację oraz znał co najmniej dwa języki obce.
Czy usługi prawne dla firm to rodzaj outsourcingu?
Kategoria usług prawnych dla firm mieści się w zakresie usług outsourcingowych, bo polega na zleceniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Globalizacja powoduje, iż nie ma już znaczenia miejsce wykonania usługi. Zawdzięczamy to w dużej mierze środkom komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie specjalizacji wymaga współdziałania zespołowego różnych specjalistów – nie tylko prawników, ale także np. rzeczników patentowych, czy doradców podatkowych. Zmiana na rynku usług prawnych i otwarcie zawodów powoduje zaostrzenie konkurencji, a ocena pracy prawników przez klientów dokonuje się poprzez pryzmat osiągniętych korzyści i poniesionych nakładów.
W którą stronę postępować będzie ewolucja usług prawniczych dla firm?
Przyszłością kancelarii Chałas i Wspólnicy jest prawnik biznesowy, który nie ogranicza swojej wiedzy i doświadczenia do prawnych zagadnień, ale zna też daną branżę czy sektor gospodarki i ma doskonałą wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i biznesu. Jest w stanie zaoferować nie tylko to, co wynika z przepisów prawa, ale także szeroko pojętego biznesu, czyli np. ocenić ryzyko podjętych działań inwestycyjnych, czy decyzji biznesowych. Nasza kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, już teraz dysponuje wyspecjalizowanym personelem. Podejmuje działania, które zaspokajają oczekiwania naszych klientów zarówno tych obecnych, jak i przyszłych.