2 marca w Trybunale zwolniło się jedno miejsce. Jest nieobsadzone, bo Platforma poprosiła o wycofanie się swojego poprzedniego kandydata Kazimierza Barczyka. Okazało się, że choć spełnia formalne wymogi, to jego prawnicze doświadczenie jest niewystarczające.

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz ma 66 lat. Jest wieloletnią członkinią Komitetu Nauk Prawnych PAN, a od czerwca 2007 r. jego przewodniczącą. Specjalizuje się w teorii i polityce prawa, szczególnie konstytucyjnego, a także w zagadnieniach legislacji.