Zanim inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę, musi ustalić, czy na działce będzie mógł zrealizować planowaną inwestycję. Dopiero potem powierza architektowi sporządzenie projektu i stara się o wymagane w przepisach zezwolenia. Ale nawet, gdy będzie miał już decyzję o pozwoleniu na budowę, nie może tak po prostu rozpocząć prac. Siedem dni wcześniej musi zawiadomić o ich terminie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Reklama
O tym, jakie jest przeznaczenie działki, można dowiedzieć się w urzędzie gminy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestora istotne jest też to, co plan mówi o zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości. Może się zdarzyć, że w pobliżu będzie przebiegać droga szybkiego ruchu. W przypadku dewelopera zamierzającego wybudować domy mieszkalne, taka informacja może decydująco wpłynąć na jego plany.
Plan miejscowy może przeglądać każdy, i każdy może otrzymać z niego wypisy i wyrysy. Wniosek o wyrys i wypis należy kierować według właściwości – do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W podaniu trzeba określić granice terenu, oznaczenia geodezyjne i, jeśli to możliwe, numer księgi wieczystej.

Decyzja o warunkach zabudowy

Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. W takich przypadkach jedynym sposobem na określenie przeznaczenia działki jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. O jej wydanie może wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i potencjalny nabywca.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

Wyłączenia z produkcji rolnej

Wniosku o pozwolenie

Wymogów projektu budowlanego

Prawa do nieruchomości

Zawiadomienia o rozpoczęciu robót

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich procedur należy dopełnić, by rozpocząć inwestycję budowlaną.