Z rynku znikną kruszące się cegły, pękające dachówki czy zaprawy murarskie, które nie nadają się do użycia. Kontrolerzy nadzoru budowlanego będą mogli sprawdzić, czy produkty te spełniają wymagania, o których zapewniają ich producenci – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, nad którym trwają prace w sejmowej Komisji Infrastruktury. Wczoraj komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji w tej sprawie.

Szerszy zakres kontroli

Nadzór budowlany nie będzie już ograniczony wyłącznie do sprawdzenia, czy producent lub importer cegieł, spoiw, pustaków, blach posiada komplet dokumentów potwierdzających, że taki produkt spełnia normy bezpieczeństwa. Skontrolowane zostaną także właściwości takich materiałów. W sytuacji gdy okaże się, że nie mają one tych parametrów co deklarowane w dokumentach przez producenta, to zostaną one wycofane ze sprzedaży.