W punkcie kontaktowym przedsiębiorca znajdzie formularze niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwią one składanie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania albo zakończenia działalności gospodarczej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o świadczeniu usług, która wprowadza tego rodzaju ułatwienia, zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia przepisów w Dzienniku Ustaw.

– Nowe przepisy pozwolą na uruchomienie Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który będzie prowadzony na portalu internetowym (http://www.eu-go.gov.pl) – wyjaśnia Bogna Gudowska, starszy specjalista z wydziału prasowego ministerstwa. Dane z punktu kontaktowego do urzędu będą przekazywane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub elektronicznych skrzynek podawczych umożliwiających dostęp do rejestrów sądowych.