Już za kilka tygodni w Ministerstwie Gospodarki powinien rozpocząć działalność punkt kontaktowy jako specjalna strona internetowa dostępna pod adresem www.eu-go.gov.pl. dla użytkowników z Polski i zagranicy. Polska miała uruchomić go do 28 grudnia 2009 r., wdrażając tzw. Dyrektywę usługową 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy regulujące działalność punktów kontaktowych zostały jednak uregulowane dopiero ustawą z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług, która czeka na podpis prezydenta.

Wiele zastrzeżeń

Prawnicy już zgłaszają coraz więcej zastrzeżeń do przepisów regulujących działalność pojedynczego punktu kontaktowego.

– Przepisy bardzo ogólnie regulują kwestie pojedynczego punktu kontaktowego i rozwiązań elektronicznych, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Powstaje pytanie, w jaki sposób będzie wdrażana dyrektywa usługowa, skoro żadne elektroniczne rozwiązania nie są gotowe – mówi Katarzyna Urbańska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.