Coraz częściej polscy konsumenci kupują buty, ubrania, komputery, sprzęt radiowo -telewizyjny za granicą korzystając z Internetu. W ten sposób zawierają umowy na odległość i korzystają z przywilejów umożliwiających oddanie zakupionego towaru.
Umowa zawarta z konsumentem na odległość np. przez Internet zawierana jest bez jednoczesnej obecności obu stron., przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telewizji, poczty elektronicznej. Natomiast kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.
Robiąc zakupy w jednym z krajów Unii Europejskiej, w Norwegii i Islandii konsumenci mają co najmniej 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. W niektórych krajach ten termin jest dłuższy, na przykład w Polsce wynosi 10 dni. Jednakże polskiego konsumenta nie wiąże termin obowiązujący w kraju jego pochodzenia ale w kraju w którym kupił towar. W UE, Norwegii i Islandii konsumenci oddający zakupy nie muszą też płacić odstępnego

Odstąpienie od umowy

Procedura odstąpienia od umowy jest następująca: trzeba złożyć oświadczenie na piśmie, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Trzeba przy tym spełnić wymogi umowy bądź regulaminu, a także odesłać towar.
Termin do dokonania zwrotu towaru kupionego przez Internet biegnie od dnia dostarczenia produktu lub sprzedaży towaru obowiązuje wówczas gdy sprzedawca dopełnił obowiązków informacyjnych, czyli powiadomił klienta o możliwości odstąpienia od umowy. Zapis na ten temat powinien znaleźć się w umowie zawartej z konsumentem albo w katalogu. W przeciwnym razie konsument ma dłuższy czas na rezygnację w towaru – trzy miesiące. Wystarczy, że przed upływem tego terminu wyśle przedsiębiorcy oświadczenie, że odstępuje od umowy. Powinien to być list polecony z potwierdzeniem odbioru, aby konsument miał dowód na to, że faktycznie z takim oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wystąpił. Dlatego również należy zachować potwierdzenie nadania listu na poczcie oraz potwierdzenie odbioru przesyłki przez przedsiębiorcę.

Licytacje i aukcje

Przepisy umożliwiające zwrot towaru w dodatku bez potrzeby płacenia odstępnego nie obowiązują jednak przy niektórych zakupach dokonywanych przez Internet. Do takich niekorzystnych wyjątków należą zakupy dokonywane na aukcjach internetowych, lub podczas licytacji prowadzonych za pośrednictwem Internetu, a także kupno biletów lotniczych, zamówień rezerwacji w hotelu lub wejściówki na koncert. Na przykład w Austrii, Francji, Włoszech można wprawdzie zrezygnować z rezerwacji miejsca w hotelu lub apartamentu, ale po uiszczeniu odstępnego, nawet niekiedy w wysokości 90 proc. ceny.
Również w wielu przypadkach płaci się odstępne, np. w razie rezygnacji zamówionej sukni szytej według własnego projektu, sprzedaży z licytacji na platformach aukcyjnych online, o dostawę gazet i czasopism lub towarów, które nie mogą być odesłane, bo ulegają szybkiemu zepsuciu.
Wprawdzie nawet w wymienionych tutaj przypadkach konsument i przedsiębiorca przed zawarciem umowy mogą umówić się, że można będzie od niej odstąpić w ujętym w przepisach terminie bez ponoszenia kosztów, ale w praktyce przedsiębiorcy rzadko wyrażają na to zgodę.

Trzeba sprawdzić

Aby bezpiecznie kupować rzeczy Internet, a potem nie mieć problemów w razie chęci zwrotu towaru lub składania reklamacji, przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić sklep lub firmę z którymi internauta chce zawrzeć transakcje przez Internet.Przed złożeniem zamówienia należy domagać się, aby usługodawca wskazał nazwę i adres geograficzny siedziby a nie tylko skrytkę pocztową), podał szczegółowe dane o sobie, łącznie z e mailem, numer wpisu do rejestru handlowego, numery zezwoleń, ceny usług obejmujące podatki i koszt dostawy.
Oprócz tego sprzedawca powinien określić podstawowe cechy towaru lub usługi, cenę, uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania, istnienie prawa do odstąpienia od umowy, a tamże określić koszty wykorzystania środka porozumiewania się na odległość, gdy są one ustalane inaczej niż według taryfy podstawowej Również wskazuje się termin obowiązywania oferty.
Europejskie Centrum Konsumenckie odradza zakupy gdy brak regulaminu sklepu, adresu kontaktowego, wiarygodnego adresu mailowego, konta bankowego, pieniądze trzeba przelać przelewem ekspresowym. Brak tych informacji uniemożliwia na przykład złożenia w terminie i skutecznie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej przez Internet.
Aby bezpiecznie kupować rzeczy Internet, przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić sklep lub firmę z którymi internauta chce zawrzeć transakcje przez Internet.