Coraz częściej polscy konsumenci kupują buty, ubrania, komputery, sprzęt radiowo -telewizyjny za granicą korzystając z Internetu. W ten sposób zawierają umowy na odległość i korzystają z przywilejów umożliwiających oddanie zakupionego towaru.
Umowa zawarta z konsumentem na odległość np. przez Internet zawierana jest bez jednoczesnej obecności obu stron., przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telewizji, poczty elektronicznej. Natomiast kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.
Robiąc zakupy w jednym z krajów Unii Europejskiej, w Norwegii i Islandii konsumenci mają co najmniej 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. W niektórych krajach ten termin jest dłuższy, na przykład w Polsce wynosi 10 dni. Jednakże polskiego konsumenta nie wiąże termin obowiązujący w kraju jego pochodzenia ale w kraju w którym kupił towar. W UE, Norwegii i Islandii konsumenci oddający zakupy nie muszą też płacić odstępnego