Procedura zmiany sprzedawcy energii będzie prostsza, a konsument, wypowiadając umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej, nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 11 marca 2010 r. w życie wejdzie bowiem nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, która m.in. do jednego miesiąca skraca okres oczekiwania na zmianę dostawcy energii. Ustawa zwiększa też uprawnienia prezesa URE w kwestii przeciwdziałania praktykom antyrynkowym. Jeśli prezes URE stwierdzi, że przedsiębiorstwo zajmuje pozycję dominującą na rynku, może nałożyć tzw. ceny maksymalne, na okres przejściowy. Elektrownie i elektrociepłownie będą miały obowiązek sprzedaży nie mniej niż 15 proc. rocznej produkcji energii elektrycznej w trybie publicznym. Do wyboru dostaną sprzedaż na giełdach towarowych lub na internetowych platformach handlowych. Wyeliminuje to ewentualny problem sprzedaży energii elektrycznej po zaniżonej cenie w ramach jednej, pionowo zintegrowanej grupy rynkowej.

Nowe przepisy gwarantują odbiorcy wypowiedzenie umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mu paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań. Wystarczy, że złoży do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, który nastąpi po tym, gdy nasze oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotrze do przedsiębiorstwa. Dzięki nowelizacji procedura zmiany sprzedawcy energii zostanie uregulowana na poziomie ustawowym. Dotychczas wynikała ona z dokumentów technicznych, różniących się dla każdego z przedsiębiorstw energetycznych. Operatorzy mają skłonność do wydłużania procedur oraz nakładania na konsumentów dodatkowych obowiązków, co skutecznie zniechęca do zmiany sprzedawcy. Odwagi doda konsumentom także możliwość łatwego porównania ofert poszczególnych przedsiębiorców. Każdy operator będzie bowiem musiał publikować listę sprzedawców energii, z którymi zawarł umowę, oraz tzw. sprzedawcy z urzędu, który działa na jego obszarze. Natomiast każdy sprzedawca energii będzie musiał sporządzać i publikować oferty sprzedaży energii i paliw.

Podstawa

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 104), wejdzie w życie 11 marca 2010 r.

Zmień dostawcę energii! To prosty sposób na tańszy prąd dla Twojej firmy! Wypełnij formularz