W związku z zakończeniem w tym tygodniu konsultacji społecznych i międzyresortowych nad pakietem trzech ustaw: prawo energetyczne, prawo gazowe i ustawy o odnawialnych źródłach energii, resort gospodarki przystąpił do opracowania modelu wsparcia dla odbiorców wrażliwych.

Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował wczoraj, że rozważane są dwie możliwości: wprowadzenie upustów cenowych przy opłatach za prąd dla osób w trudnej sytuacji (np. za zużycie 1500 kilowatogodzin rocznie uiszczałyby niższą opłatę), albo przyznanie im wsparcia finansowego z pomocy społecznej.

Firma dostarczająca prąd w zamian za upusty otrzymałaby subwencje z budżetu państwa.

– Korzystne dla konsumentów będzie również umożliwienie im rozliczania energii elektrycznej według rzeczywistego zużycia przy wykorzystaniu liczników inteligentnych – mówi Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

Według unijnej dyrektywy o wspólnym rynku energetycznym do końca 2020 r. u każdego odbiorcy musi zostać zamontowany taki licznik. Klient zyska, ponieważ otrzyma fakturę zgodną z aktualnym stanem licznika. 

Odczyt z takiego licznika następuje przy wykorzystaniu zdalnego systemu, a po analizie zużycia prądu w poszczególnych godzinach energetycy będą mogli zaproponować odbiorcy plan taryfowy, który uwzględni jego konkretne potrzeby i pozwoli zmniejszyć zużycie energii.

Etap legislacyjny
Zakończenie konsultacji projektu