Na obniżenie opłat za energię elektryczną nawet o 30 proc. będą mogli liczyć tzw. odbiorcy wrażliwi: rodziny o niskich dochodach, borykające się z problemami ekonomicznymi, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, które spełniają wymogi do korzystania z pomocy społecznej oraz otrzymania dodatków mieszkaniowych.
W związku z zakończeniem w tym tygodniu konsultacji społecznych i międzyresortowych nad pakietem trzech ustaw: prawo energetyczne, prawo gazowe i ustawy o odnawialnych źródłach energii, resort gospodarki przystąpił do opracowania modelu wsparcia dla odbiorców wrażliwych.
Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował wczoraj, że rozważane są dwie możliwości: wprowadzenie upustów cenowych przy opłatach za prąd dla osób w trudnej sytuacji (np. za zużycie 1500 kilowatogodzin rocznie uiszczałyby niższą opłatę), albo przyznanie im wsparcia finansowego z pomocy społecznej.
Firma dostarczająca prąd w zamian za upusty otrzymałaby subwencje z budżetu państwa.
– Korzystne dla konsumentów będzie również umożliwienie im rozliczania energii elektrycznej według rzeczywistego zużycia przy wykorzystaniu liczników inteligentnych – mówi Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
Według unijnej dyrektywy o wspólnym rynku energetycznym do końca 2020 r. u każdego odbiorcy musi zostać zamontowany taki licznik. Klient zyska, ponieważ otrzyma fakturę zgodną z aktualnym stanem licznika.
Odczyt z takiego licznika następuje przy wykorzystaniu zdalnego systemu, a po analizie zużycia prądu w poszczególnych godzinach energetycy będą mogli zaproponować odbiorcy plan taryfowy, który uwzględni jego konkretne potrzeby i pozwoli zmniejszyć zużycie energii.

Etap legislacyjny
Zakończenie konsultacji projektu