Zdecyduje sąd penitencjarny

O zastosowaniu dozoru decydować będzie właściwy sąd penitencjarny. Skazany nie będzie też ponosił kosztów wykonania kary. Ważnym elementem jest także rezygnacja z przepisu, zgodnie z którym skazany odbywający karę pozbawienia wolności w SDE oddawany był obligatoryjnie pod dodatkowy dozór sądowego kuratora zawodowego.

– To słuszna zmiana. Już w pracach nad pierwotną wersją ustawy staliśmy na stanowisku, że kuratorzy nie mogą być obciążani takimi samymi obowiązkami w stosunku do wszystkich skazanych, a przede wszystkim koniecznością sporządzania tak samo obszernej dokumentacji – mówi Andrzej Martuszewicz, prezes Krajowej Rady Kuratorów.

Dzięki zmianie szansę na odbywanie kary więzienia w swoich domach będzie miało nawet jedenaście tysięcy skazanych. Biorąc pod uwagę dzisiejsze statystyki, o elektroniczną bransoletę będzie mógł się starać co ósmy z osadzonych.

Reforma dozoru elektronicznego

Kto odbędzie karę

● skazani na karę nieprzekraczającą 1 roku pozbawienia wolności

● posiadający miejsce stałego pobytu i odpowiednie warunki mieszkaniowe

● nieskazani w warunkach recydywy

● posiadający zgodę sądu penitencjarnego

● mający zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących

● niestwarzający zagrożenia dla społeczeństwa i nieznacznie zdemoralizowani