Dozór elektroniczny oficjalnie ruszył 1 września 2009 roku. Początkowo karę w tym systemie mogli odbywać tylko skazani z apelacji warszawskiej. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do tej pory z takiej możliwości skorzystało ponad 100 osób.

Wkrótce skala dozoru ma być szersza, bowiem 21 maja parlament ostatecznie przyjął przygotowaną przez resort sprawiedliwości nowelizację ustawy o zmianie ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego. 27 maja podpisał ją Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP.

Na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego do tej pory mogli liczyć przede wszystkim skazani za drobne przestępstwa, którym sąd orzekł karę nie dłuższą niż pół roku. - Nowe prawo rozszerza możliwość zastosowania dozoru na skazanych na kary do roku więzienia – poinformował na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, szef resortu Krzysztof Kwiatkowski. - Dzięki temu grupa skazanych mogących w ten sposób odbywać karę zwiększy się czterokrotnie – dodał.

Wprowadzona nowelizacja ma istotnie zwiększyć możliwość wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Według szacunków ministerstwa będzie ją spełniało łącznie 11 400 skazanych z jednostek penitencjarnych. Liczba ta zostanie osiągnięta, jednak dopiero po 1 stycznia 2012 r., kiedy to SDE zostaną objęci skazani we wszystkich apelacjach sądowych.