Dziennikarz będzie mógł opublikować wywiad bez zgody swojego rozmówcy. Internetowe blogi nie będą już traktowane jak publikacje prasowe. Procedurom rejestracyjnym nie będzie podlegała prasa publikowana w internecie.
Publikacje prasowe nie będą już blokowane przez informatorów, którzy odmawiają lub zwlekają z autoryzacją swoich wypowiedzi. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by autoryzacja wypowiedzi dla dziennikarza pracującego w gazecie codziennej była dokonywana maksymalnie w ciągu 12 godzin. Projekt został już skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Granice autoryzacji