Receptą na problem braku mieszkań komunalnych może być wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Często wystarczy, że gmina przekaże grunt pod budowę prywatnemu inwestorowi. Ten będzie potem zarządzał budynkami, pobierał czynsz i dopłaty od gminy. Po zakończeniu trwania umowy nieruchomości trafią z powrotem w ręce samorządu.
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej szukają sposobów na zagospodarowanie znacznych obszarów miast, terenów dworcowych lub rewitalizację wiekowych budynków komunalnych. Z drugiej strony jednym z najważniejszych i jednocześnie bardzo trudnym do realizacji z uwagi na ograniczone źródła finansowania zadaniem, jakie powierzył im ustawodawca, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty. Coraz więcej samorządów stara się pogodzić te dwie kategorie potrzeb, decydując się na jedno przedsięwzięcie – zawarcie porozumienia z prywatnym przedsiębiorcą i budowę mieszkań komunalnych w ramach nowej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Wspólne przedsięwzięcia