Receptą na problem braku mieszkań komunalnych może być wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Często wystarczy, że gmina przekaże grunt pod budowę prywatnemu inwestorowi. Ten będzie potem zarządzał budynkami, pobierał czynsz i dopłaty od gminy. Po zakończeniu trwania umowy nieruchomości trafią z powrotem w ręce samorządu.
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej szukają sposobów na zagospodarowanie znacznych obszarów miast, terenów dworcowych lub rewitalizację wiekowych budynków komunalnych. Z drugiej strony jednym z najważniejszych i jednocześnie bardzo trudnym do realizacji z uwagi na ograniczone źródła finansowania zadaniem, jakie powierzył im ustawodawca, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty. Coraz więcej samorządów stara się pogodzić te dwie kategorie potrzeb, decydując się na jedno przedsięwzięcie – zawarcie porozumienia z prywatnym przedsiębiorcą i budowę mieszkań komunalnych w ramach nowej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Wspólne przedsięwzięcia

Współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami opiera się najczęściej na prostych zasadach. Gmina przekazuje grunt, na którym deweloper buduje mieszkania. Przedsiębiorca sam finansuje inwestycję, a potem zarządza budynkami. Do inwestora prywatnego trafia czynsz i dopłaty od gminy.
Do budowy mieszkań komunalnych w formule PPP przygotowuje się wiele polskich miast, w tym m.in. Kraków. Planowana tam inwestycja powinna objąć przygotowanie i budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i infrastrukturą towarzyszącą na terenach wskazanych przez gminę.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Przygotowań do wyboru partnera

Konsultacji z inwestorami

Koncesji na roboty budowlane

Najkorzystniejszych ofert

Ryzyka i długu publiczny

Umowie o PPP

Kontroli realizacji przedsięwzięcia

Wkładu własnego

Prawa pierwokupu

Tworzenia spółki celowej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak budować mieszkania i parkingi komunalne przy współpracy z partnerami prywatnymi.