Czy mogę żądać zwrotu za wymianę amortyzatorów

Zaraz po zakupie samochodu musiałem wymienić w nim amortyzatory. Czy poprzedni właściciel nie miał obowiązku powiadomić mnie o tym, że są one zużyte, a jeśli tego nie zrobił – to czy mogę go obciążyć kosztami wymiany?

NIE

Kupujący musi również pamiętać o tym, że zawsze podczas użytkowania pojazdu mogą się pojawić różnego rodzaju usterki, które mogą być związane z normalną eksploatacją auta. Może to być na przykład zużycie amortyzatorów, klocków hamulcowych, dziurawy tłumik. Jeśli awaria wynika z normalnego użytkowani, sprzedający nie jest za nią odpowiedzialny. Inaczej jest w przypadku, gdy usterka dotyczy elementu, który w normalnych okolicznościach powinien działać (np. układ napędowy, tempo mat, podnoszona elektrycznie szyba), lub jest następstwem poważnej kolizji z przeszłości, którą sprzedający zataił. Kupujący może wtedy dochodzić roszczeń na zasadzie rękojmi lub instytucji niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany samochód ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność (np. wyciekający olej z silnika). Będzie tak także, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił on kupującego (np. w ofercie na portalu internetowym właściciel wskazał, że tuningowany silnik ma więcej koni mechanicznych). Podobnie będzie w sytuacji, gdy auto zostało wydane kupującemu w stanie niezupełnym, czyli np. gdy po zawarciu umowy sprzedający zabrał z niego radio albo komplet zimowych opon. Jest to tzw. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Sprzedawca nie odpowiada za wady nieistotne. Przy ocenie cechy istotności wady trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na odpowiednie oczekiwania nabywcy samochodu związane z jego funkcjonowaniem, a nie tylko zobiektywizowany stan techniczny samochodu w postaci jego niezdatności do zwykłego użytku lub bez wartowości w znaczeniu funkcjonalnym. Nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi.

Podstawa prawna

Art. 556 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2004 r., sygn. akt II CK 388/2003.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy za niewykryte usterki odpowiada sprzedający

Czy właściciel komisu też odpowiada

Czy policja może ukarać oszusta

Czy za remont zapłaci poprzedni właściciel

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Odpowiedzialność za sprzedaż niesprawnego samochodu.