Osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą będzie mogła przekształcić swój biznes w spółkę kapitałową, a więc spółkę z ograniczoną odpowiedzialności i spółkę akcyjną.

Taka możliwość powstanie dzięki zmianom w kodeksie spółek handlowych, które zaproponowało Ministerstwo Gospodarki w skierowanym do społecznych konsultacji projekcie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Po wejściu w życie nowych przepisów przekształcenie nastąpi na zasadzie tzw. sukcesji uniwersalnej. Na powstałą spółkę przejdą więc wszelkie przywileje, prawa i obowiązki, które wcześniej przysługiwały przedsiębiorcy przekształconemu.

Zostanie zachowana ciągłość m.in. zezwoleń, koncesji czy ulg, które przyznano przedsiębiorcy, przed jego przekształceniem w spółkę – wymieniają autorzy projektu.