Wiceminister gospodarki Adama Szejnfeld poszukuje kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców. Tym razem chce, by osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które jako jedyni przedsiębiorcy nie posiadają takiego uprawnienia, mogły przekształcać się w spółki prawa handlowego. Mogłoby to nastąpić z chwilą wpisu spółki do rejestru oraz po automatycznym wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

- Tego rodzaju przedsięwzięcia ustawowe powinny zostać poprzedzone ostatecznym przeniesieniem ewidencji działalności gospodarczej w całości do Krajowego Rejestru Sądowego - uważa Maciej Szambelańczyk, radca prawna w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Jego zdaniem takie rozwiązanie umożliwi zachowanie ciągłości prawnej pomiędzy działalnością gospodarczą prowadzoną indywidualnie a funkcjonowaniem nowo powstałej spółki.

Obecnie przedsiębiorca indywidualny, który chce kontynuować swoją działalność w formie na przykład spółki z o.o. musi przenosić osobno wszystkie składniki przedsiębiorstwa na nowy podmiot, w tym również przelewać prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.

Natomiast spółki prawa handlowego oraz wspólnicy spółki cywilnej posiadają prawną możliwość przekształcania się z zachowaniem sukcesji uniwersalnej, dzięki czemu podmiot przekształcony wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

- Nie ma więc tutaj do czynienia z sytuacją, że likwidowane jest jedno, a powstaje drugie przedsiębiorstwo. W szczególności zachowana jest również historia firmy i ciągłość jej działania - mówi Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu Business Centre Club.

Problem polega jednak na tym, że indywidualny przedsiębiorca jest podmiotem szeregu praw i obowiązków jako osoba fizyczna, a nie tylko tych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Ewentualne zmiany w przepisach prawa handlowego i cywilnego musiałyby więc precyzyjnie określać, które prawa i obowiązki przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, na skutek przekształcenia w spółkę, są przedmiotem sukcesji uniwersalnej - argumentuje Maciej Szambelańczyk.

Osoba fizyczna nie może zmienić swojego bytu prawnego i przekształcić się w osobę prawną. Możliwe jest jedynie, by część majątku tej osoby uzyskała odrębną formę ustrojową - wyjaśnia.

Tego typu wątpliwości pojawiały się już przy wprowadzaniu instytucji przekształcenia spółek cywilnych.

2,7 mln osób prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą