Rozmawiamy z PAULINĄ CICHALEWSKĄ, prawnikiem z Kancelariii Prawnej Jerzy T. Pieróg - W styczniu zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące zbywania lokali niemieszkalnych na rzecz ich dzierżawców i najemców (wejdą w życie 7 stycznia 2010 r.). Co zmienią nowe regulacje w ustawie?

Usuną wątpliwości występujące dotychczas w praktyce jej stosowania. Jej art. 34 ust. 6 pozwalał na bezprzetargowe zbycie najemcom lub dzierżawcom lokalu będącego własnością Skarbu Państwa lub samorządu. W praktyce były jednak wątpliwości, czy możliwe jest zbycie lokalu niemieszkalnego na rzecz jego najemców lub dzierżawców. Ustawodawca, dodając do art. 34 ust. 6a, rozstrzygnął sprawę jasno. Teraz nie będzie żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wojewodzie, radzie lub sejmikowi, w drodze zarządzenia lub uchwały bezprzetargowej sprzedaży najemcom lub dzierżawcom lokalu innego niż mieszkalny wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z budynku. Możliwa stanie się więc sprzedaż całego budynku, jeśli w nim był tylko jeden lokal podlegający najmowi lub dzierżawie (np. dzierżawiony pawilon).

Wątpliwości praktyków budziła też sprawa bonifikat od ceny nieruchomości. Jak zostały one wyjaśnione przez ustawodawcę?