Rząd przyjął dziś założenia do projektu ustawy o nowych dowodach osobistych. Według tych założeń, od 2011 roku będziemy posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie przysługiwało polskim obywatelom z chwilą urodzenia.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że założenia do projektu ustawy o dowodach osobistych przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji. Według tych założeń, dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty.

Nowy dokument ma zapewnić bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną. "Bezpieczny dowód osobisty, jako powszechny dokument potwierdzający tożsamość, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz usprawni kontakt obywatela z administracją publiczną" - podaje CIR.

Nowy dowód osobisty umożliwi składanie podpisu elektronicznego

Według założeń do projektu ustawy, nowy dowód osobisty umożliwi składanie podpisu elektronicznego. Wniosek o wydanie takiego dokumentu będzie można składać w dowolnej gminie na terenie kraju, jak również - drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak informuje CIR, założenia do projektu mówią o tym, że prawo do dowodu osobistego będzie przysługiwało obywatelowi polskiemu z chwilą urodzenia.

"Nowe rozwiązanie umożliwi weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i grupy Schengen bez paszportu" - czytamy w komunikacie.

Według przyjętych założeń, dokumenty wydawane dzieciom w wieku powyżej 5 lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne 5 lat.Nowy dowód osobisty będzie potwierdzał uprawnienia do korzystania z wielu usług

Nowy dowód osobisty ma być wykorzystywany jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z wielu usług, na przykład medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Według założeń projektu, organy uczestniczące w wydawaniu dowodów osobistych będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych. Dokumenty osób, które zmieniły dane, zostaną wycofane z obiegu prawnego.

Z komunikatu CIR wynika, że przepływ informacji niezbędnych do wydania dokumentu ma się odbywać "w drodze bezpiecznej transmisji teleinformatycznej, z uwzględnieniem wykorzystania internetu, a ich przetwarzanie ma być oparte o formularze elektroniczne".

Według założeń ustawy - podaje CIR - w warstwie elektronicznej dowodu osobistego "firma zewnętrzna będzie mogła zapisać kwalifikowany podpis elektroniczny". Elektroniczna warstwa dowodu osobistego ma być chroniona przed nieuprawnionym dostępem i próbami kopiowania.

Nowe przepisy dotyczące elektronicznego dowodu osobistego - według przyjętych we wtorek założeń - mają zacząć obowiązywać od 2011 roku.