Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o nowych dowodach osobistych, zakładający, że od 2011 roku będziemy posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie przysługiwało Polakom już z chwilą urodzenia.

"Elektroniczne dowody osobiste umożliwią każdemu obywatelowi załatwianie spraw urzędowych przez internet" - napisano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Nowy dowód osobisty - podkreślono - będzie można wykorzystać jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wielu usług.

Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; zakłada on, że dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty. Nowy dokument ma zapewnić bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller powiedział na konferencji prasowej, że "nowe dowody dadzą szansę na inną relację między obywatelem a urzędnikiem". Jak mówił, obecnie żeby załatwić jakieś sprawy w urzędach trzeba stawiać się w nich osobiście, natomiast po otrzymaniu nowego dowodu z chipem będzie to można robić przez internet.

Podkreślił, że posiadając nowy dowód osobisty nie trzeba będzie mieć dodatkowych dokumentów w postaci np. ubezpieczenia zdrowotnego, czy legitymacji studenckiej, bo wszystkie te dane będą zapisane w chipie nowego dokumentu.

Miller zaznaczył, że MSWiA osobiście będzie odpowiedzialne tylko za wyrobienie dowodów i upewnienie się, że każdy obywatel ma tylko jeden taki dokument. Natomiast informacje zawarte w chipie będą gromadzone w specjalnych rejestrach, za które np. odpowiedzialna będzie szkoła, jeśli informacje będą dotyczyły tego, czy dana osoba jest uczniem lub ZUS, gdy będzie chodziło o emerytury. Minister zwrócił uwagę, że do odczytywania danych z nowych dokumentów będzie można wykorzystać np. czytniki używane dzisiaj do kart kredytowych.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju

Szef MSWiA podkreślił, że dopiero po tym, gdy ustawa zostanie uchwalona, ustalone zostaną szczegółowe kwestie, co do działalności poszczególnych rejestrów gromadzących informacje na temat Polaków. Miller wyraził przy tym nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlamentarzystów i już od przyszłego roku będziemy mogli uzyskać nowe dowody. W pierwszej kolejności - jak mówił - otrzymają je ci, którym kończy się termin ważności starych dowodów.

Według przyjętego we wtorek projektu ustawy, nowy dowód osobisty umożliwi składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej. Nowy dowód osobisty ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju, a także drogą elektroniczną.

"Nowy system wydawania dowodów osobistych zapewni spójność i bezpieczeństwo systemu, wiarygodność dokumentów, współpracę rejestrów publicznych oraz zgodność dowodu ze standardami międzynarodowymi" - podkreśla CIR.Elektroniczne dokumenty tożsamości umożliwią też weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych

Równocześnie z dowodem mają być wydawane dane służące do składania podpisu elektronicznego. Prawo do dowodu osobistego będzie przysługiwało obywatelowi polskiemu z chwilą urodzenia.

Elektroniczne dokumenty tożsamości - podkreśla CIR - umożliwią też weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i grupy Schengen bez paszportu.

Według projektu ustawy, dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat.

Podmioty uczestniczące w wydawaniu elektronicznych dowodów będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych

Projekt zakłada, że podmioty uczestniczące w wydawaniu elektronicznych dowodów będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych. "Przepływ informacji będzie się odbywać w drodze bezpiecznej transmisji teleinformatycznej, z uwzględnieniem wykorzystania internetu, a ich przetwarzanie ma być oparte o formularze elektroniczne" - zapewnia CIR.

Projekt przewiduje także - czytamy w komunikacie - że "firma zewnętrzna" będzie mogła zapisać w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpis elektroniczny.

CIR podkreślił w komunikacie, że elektroniczne dowody osobiste stanowią część projektu "Polska cyfrowa", którego celem jest m.in. budowa sieci szerokopasmowego internetu oraz rozwój e-usług i e-administracji.