Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2009 r. projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

W projekcie ustawy przyjęto, że spis ludności i mieszkań w 2011 roku będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zbieranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym. Przyjęto następującą sekwencję zbierania danych, która wyklucza możliwość podwójnego obciążenia osób objętych spisem:

● pobranie danych z systemów informacyjnych,

● samospis internetowy, który ma polegać na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,

● wywiad telefoniczny, wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),

● wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).

Osoby objęte spisem, w trakcie logowania do systemu informatycznego, otrzymają informację, który rodzaj formularza elektronicznego powinny wypełnić. Przyjmuje się, że wszystkie osoby będą mogły wypełnić formularz przez internet, a jeśli nie skorzystają z niego, będą spisane przez rachmistrza spisowego. Spis będzie imienny – poinformowano w rządowym komunikacie.

Jak podkreślono, w spisie powszechnym w 2011 roku będą zbierane dane dotyczące: stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej osób, dojazdu do pracy, źródła utrzymania, niepełnosprawności, obywatelstwa, migracji wewnętrznych i zewnętrznych, narodowości i języka oraz mniejszości narodowych i etnicznych, gospodarstw domowych i rodzin, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).