Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie informacje będą poufne. Podlegać będą szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną.
W nowej ustawie uregulowano m.in. zakres i tryb przeprowadzenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a także formę prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników.
Przepisy zawarte w ustawie przewidują, że spis przeprowadzony będzie na terytorium Polski w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.