Spór prawny dotyczył nielegalnego zamieszczania na portalu internetowym, prowadzonym przez pozwaną firmę AL PARI Business Centre Norbert Poliński, tekstów będącym dokładnym przedrukiem z serwisów Gazetaprawna.pl i Forsal.pl.

W procesie sądowym INFOR Biznes domagał się blisko 104 tys. zł z odsetkami. W październiku sąd orzekł w tej sprawie wyrok zaoczny, ale pozwana firma złożyła skuteczny sprzeciw. Zawarcie ugody oznacza uchylenie tamtego wyroku.