Mniej niż 15 proc. zdających na aplikacje korporacyjne zaliczyło pozytywnie testy - wynika z danych komisji egzaminacyjnych. Z tego powodu prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Joanna Agacka-Indecka, wydała oświadczenie, w którym krytycznie oceniła testy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski stwierdził, że nie ma wpływu na skalę trudności egzaminu na aplikacje prawnicze.

Na zarzut NRA, że większość zdających ocenia test ułożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako bardzo trudny, nadmiernie szczegółowy i wymagający zbyt obszernej wiedzy, szef resortu sprawiedliwości odpowiedział, iż pytania egzaminacyjne na każdą z aplikacji przygotowywały zespoły fachowców delegowanych przez NRA. Minister zapowiedział, że w listopadzie odbędą się konsultacje z dziekanami wydziałów prawa w sprawie standardów kształcenia.