W nowym roku aplikację notarialną rozpoczną wszyscy aplikanci, również ci, którzy nie znaleźli patrona. Warunkiem sześciomiesięcznych praktyk w sądach rejonowych będzie uzyskanie wpisu na listę aplikantów.
Minister sprawiedliwości znalazł patronów dla tegorocznych aplikantów notarialnych.
Nasza interwencja w sprawie bezprecedensowych uchwał samorządów notarialnych Warszawy, Katowic i Poznania w sprawie niedopuszczenia do szkolenia tych aplikantów, którzy nie znajdą sobie patrona, wywołała szybką reakcję ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Szef resortu sprawiedliwości wystąpił wczoraj do prezesa Krajowej Rady Notarialnej, informując, że wszyscy aplikanci notarialni I roku, którzy zostali wpisani na listę, będą mogli z początkiem 2010 roku rozpocząć odbywanie obowiązkowej sześcio miesięcznej aplikacji w sądach rejonowych. Taki scenariusz został już uzgodniony z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych. Odbywanie aplikacji w sądzie skończy się 30 czerwca 2010 r. W tym czasie (30 czerwca 2010 r.) aplikację notarialną ukończy 329 aplikantów III roku.
– Notariusze, którzy zakończą sprawowanie patronatu nad aplikantami III roku, zostaną zwolnieni z tego obowiązku i będą mogli objąć patronatem aplikantów I roku – po zakończeniu przez nich praktyk w sądach – informuje DGP Krzysztof Kwiatkowski.
Z analizy dokonanej przez resort sprawiedliwości wynika, że z wyjątkiem izby notarialnej w Warszawie liczba aplikantów w poszczególnych izbach stanowi około połowy liczby notariuszy. Nie ma więc uzasadnienia twierdzenie notariatu dotyczące braku możliwości wyznaczenia patronów dla wszystkich aplikantów, zwłaszcza że przepisy nie wskazują maksymalnej liczby osób pod patronatem jednego rejenta. Żaden z przepisów Prawa o notariacie nie przewiduje też uzależnienia szkolenia od dokonania przez aplikantów czynności, które spoczywają na samorządzie. Szef resortu sprawiedliwości tłumaczył w swym wystąpieniu, że zgodnie z art. 17 Konstytucji RP piecza samorządu notariuszy nad należytym wykonywaniem zawodu winna być sprawowana przede wszystkim w granicach interesu publicznego i dla jego dobra.
Krajowa Rada Notarialna ma czas do 20 grudnia 2009 r. na poinformowanie ministra sprawiedliwości o podjętych działaniach w sprawie szkolenia przyszłych rejentów.