W większości państw członkowskich obcokrajowiec nie musi meldować się w miejscowym urzędzie ewidencji ludności, jeżeli jego pobyt ma cel turystyczny i nie trwa dłużej niż trzy miesiące. Są jednak kraje, w którym obowiązek meldunkowy należy wypełnić w ciągu trzech dni od daty przyjazdu.
Po przybyciu na terytorium Polski cudzoziemiec ma obowiązek zameldować się na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta lub Gminy pod adresem, w którym przebywa, w ciągu czterech dni od chwili przekroczenia granicy. Ten obowiązek jednak nie dotyczy osób, które przebywają w hotelach, campingach lub innych tego typu miejscach, a celem ich pobytu jest praca, nauka, leczenie się lub wypoczynek.

Obowiązki cudzoziemców