Od 1 grudnia nad respektowaniem praw obywateli UE czuwać będzie zarówno Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, jak i Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Jutro wejdzie w życie Traktat Lizboński. Oznacza to, że Karta Praw Podstawowych stanie się częścią unijnego prawa. Polska jednak, przystępując do protokołu brytyjskiego, zastrzegła, że nowe uregulowania prawne nie mogą być wywodzone z Karty. W ten sposób nasz kraj zastrzegł sobie prawo do stanowienia norm w zakresie moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej.

Przed trybunałami