Pierwszy zjazd aplikantów nowej aplikacji ogólnej rozpocznie się 1 grudnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) w Krakowie. Przyszli sędziowie i prokuratorzy już od pierwszego dnia szkolenia muszą nastawić się na wytężoną pracę. Po godzinnym ślubowaniu trafią na seminaria z ustroju sądownictwa i prokuratury, a następnie przez pięć dni będą poznawać sposoby wszczynania i prowadzenia śledztw oraz charakterystykę poszczególnych przestępstw.

– Nowa aplikacja ma polegać na przekuwaniu wiedzy wyniesionej ze studiów prawniczych w umiejętności praktyczne. Aplikanci będą uczyć się na konkretnych kazusach. Dowiedzą się, jak podejmować decyzje na poszczególnych etapach postępowania, przygotowywać stosowne dokumenty, zarządzenia, postanowienia, akty oskarżenia – tłumaczy sędzia Beata Barylak-Pietrzkowska, zastępca dyrektora KSSiP ds. dydaktycznych.

Praktyczne umiejętności

Centralne szkolenie na aplikacji państwowej to nowość. Dotychczas aplikanci sądowi i prokuratorscy uczestniczyli w jednym dniu zajęć teoretycznych tygodniowo w siedzibach poszczególnych apelacji. W pozostałe dni tygodnia aplikanci etatowi odbywali praktykę w sądach i prokuraturach, a ich pozaetatowi koledzy mieli obowiązek zdobywania podobnych doświadczeń tylko przez jeden dzień w tygodniu. Nowy system szkolenia wygląda zupełnie inaczej. Nie ma już możliwości odbywania aplikacji pozaetatowej. Roczna aplikacja ogólna będzie obejmowała 20 tygodni zajęć seminaryjnych w Krakowie i 32 tygodnie praktyk w jednostkach terenowych.

W trakcie zjazdów aplikanci będą mieszkać w specjalnie dla nich wybudowanym Domu Aplikanta. Na zakwaterowanie na chwilę obecną może liczyć jednak tylko połowa aplikantów spoza Krakowa zajmujących najwyższe pozycje na liście kwalifikacyjnej (150 osób). Za każdą dobę będą musieli zapłacić aż 50 zł.

Specjalizacja dla najlepszych

Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej i otrzymania dyplomu będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Potem aplikanci będą mogli złożyć wniosek o wpis na aplikację specjalistyczną (sędziowską lub prokuratorską). W pierwszej kolejności na listę będą wciągani kandydaci z najlepszymi wynikami. Jeśli zabraknie miejsc dla zainteresowanych, dyplom będzie uprawniał do wpisu w późniejszym terminie, jednak nie dalej niż trzy lata od ukończenia aplikacji ogólnej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości tylko 10 proc. spośród wszystkich aplikantów po rocznym szkoleniu ogólnym ma kształcić się do zawodu sędziego, a kolejne 30-40 proc. – do zawodu prokuratora. Osoby, które się nie zakwalifikują na aplikację specjalistyczną, będą mogły pracować jako asystent sędziego, prokuratora lub referendarz sądowy.