Od nowego roku powód, który będzie chciał skorzystać z rozpoznania sprawy przez e-sąd, będzie musiał wnieść pozew drogą elektroniczną i porozumiewać się z nim wyłącznie w tej formie.
Minister sprawiedliwości w dwóch projektach rozporządzeń określił sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz tryb doręczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sądy rozpoczną prowadzenie takiego postępowania od nowego roku i powód, który zechce skorzystać z takiego trybu, będzie musiał wnieść pozew drogą elektroniczną.
– Pozwany będzie mógł wybrać tryb, w jakim wniesie odpowiedź na pozew. Może być ona w formie papierowej czy elektronicznej – tłumaczy adwokat Ewa Załęga z Kancelarii Załęga i Partnerzy. Jeżeli zdecyduje się wybrać formę elektroniczną, to już dalszą korespondencję z sądem musi prowadzić w ten sposób. Pisma z sądu dostanie też elektroniczne i nie będzie mógł tłumaczyć się, że skoro nie doręczyła mu ich poczta, to nie został prawidłowo powiadomiony – dodaje Ewa Załęga.

Dwie procedury

Zaproponowano dwie procedury wnoszenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego różniące się od siebie w zależności od tego, czy wnosi je: użytkownik kwalifikowany, czyli przedstawiciel powoda komunikującego się z sądem za pośrednictwem dedykowanego dla tego celu oprogramowania lub inny użytkownik, czyli osoba uprawniona do uwierzytelniania się na danym koncie.
Inny użytkownik, aby wnieść pismo, będzie musiał uwierzytelnić się, utworzyć pismo w systemie teleinformatycznym, zatwierdzić jego treść. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty trzeba będzie zainicjować procedury wniesienia jej za pomocą udostępnianego przez system mechanizmu zapewniającego identyfikację osoby opłacającej.
Do prawidłowego wniesienia pisma wystarczy, że użytkownik kwalifikowany dokona następujących czynności: utworzy je w oprogramowaniu przeznaczonym do komunikacji powoda z systemem teleinformatycznym sądu, uwierzytelni użytkownika i wprowadzi pismo do systemu teleinformatycznego.
Projekt przewiduje też procedurę wnoszenia pism przez więcej niż jedną osobę. Wówczas jedna z nich będzie składała w systemie oświadczenie o sposobie reprezentacji ze wskazaniem nazwy użytkowników dla pozostałych osób, które ujawnione są do łącznego działania. W systemie teleinformatycznym pismo zostanie ujawnione użytkownikom, których dotyczy oświadczenie, a każdy z nich zatwierdzić je.

Odbiór pism

Przy doręczaniu pism za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze dostępne za pomocą stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości wystarczy zamieścić je w elektronicznych aktach właściwej sprawy. Po takim zamieszczeniu, znanym użytkownikom uprawnionym do odbioru pisma, może zostać wysłane powiadomienie o tym w sposób ustalony z użytkownikami. Strona i jej przedstawiciel będą mogli wskazać użytkowników uprawnionych do odbioru wszelkich pism.