Z początkiem roku rozpoczął działalność e-sąd w Lublinie. Przedsiębiorcy mogą w nim uzyskać nakaz zapłaty od swoich dłużników bez względu na wartość dochodzonego roszczenia.
Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przed e-sądem, przedsiębiorca musi wnieść pozew przeciwko dłużnikowi drogą elektroniczną i porozumiewać się z sądem wyłącznie w tej formie. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest odrębnym postępowaniem wprowadzonym do procedury cywilnej po to, aby sprawy nie wymagające przesłuchiwania świadków i przeprowadzania dowodów z opinii biegłych mogły zostać szybciej rozstrzygnięte.
Elektroniczne postępowanie upominawcze toczy się tylko przed sądem w Lublinie, który rozpatruje sprawy z całego kraju bez względu na wysokość przedmiotu sporu. Został utworzony również tylko jeden e-sąd odwoławczy, do którego strony mogą wnosić zażalenia na postanowienia e-sądu oraz na zarządzenia o zwrocie pozwu.