Osoby poszkodowane w katastrofach, oszukani konsumenci, pracownicy, którym wręczono zwolnienia grupowe a także więźniowie odbywający karę w ciasnych celach – wszyscy oni będą teraz mogli dochodzić swoich praw przed sądem, wnosząc jedno powództwo. Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Możliwość wytoczenia powództwa zbiorowego ma dotyczyć spraw cywilnych, w których dochodzone będą roszczenia jednego rodzaju.

– Postępowanie grupowe umożliwi objęcie jednym procesem nieograniczoną liczbę osób, których indywidualne szkody są często nieznacznych rozmiarów – mówi Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Nowe przepisy wpłyną również na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.

– Wprowadzenie tego rodzaju uregulowań powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów postępowania, ujednolicenie orzecznictwa oraz odciążenie sądów w drobnych sprawach – wskazuje adwokat Anna Kozanecka-Żarnecka z Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Takie same odszkodowania

Zgodnie z ustawą pozew zbiorowy będzie mogła złożyć grupa co najmniej 10 osób. Według przedsiębiorców, przyjęty próg jest jednak za niski.

– Wzorem innych krajów należy zwiększyć liczbę osób do co najmniej 30, tak aby instytucja pozwów zbiorowych nie stała się instrumentem nacisków na przedsiębiorców, a w szczególności instrumentem szantażu pracodawców – podkreśla radca prawny Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Powództwo w postępowaniu grupowym będzie wytaczać reprezentant grupy. Może nim być członek grupy albo powiatowy rzecznik konsumentów.

– Kształtowanie składu grupy odbywać ma się według modelu opt-in, co oznacza, że każdy potencjalny członek grupy musi zgłosić swoje uczestnictwo – mówi radca prawny Anna Cudna-Wagner, wspólnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Członkowie grupy będą musieli się zgodzić na taką samą wysokość odszkodowania. Prawomocny wyrok ma się bowiem odnosić do wszystkich członków grupy.