Rodziny ofiar katastrofy pod Smoleńskiem rozważają wystąpienie z pozwem zbiorowym. Jak przekazał „DGP” pełnomocnik poszkodowanych, adwokat Rafał Rogalski, jeszcze jest za wcześnie na podjęcie konkretnej decyzji. Nie wiadomo, przeciwko komu należałoby wytoczyć powództwo oraz czy byłoby to korzystniejsze niż prowadzenie indywidualnych spraw.

Osoby poszkodowane w zdarzeniu nawet sprzed kilku lat będą mogły wspólnie walczyć o odszkodowanie w trybie nowej ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy, które zaczną obowiązywać już 19 lipca br., będzie można wykorzystać, jeżeli roszczenie nie jest jeszcze przedawnione.

– Ustawa ma zastosowanie do wszelkich zdarzeń przeszłych, o ile po dniu wejścia w życie ustawy zostaną objęte pozwem zawierającym wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym – wyjaśnia Łukasz Hejmej, adwokat i partner z kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jeden z pierwszych pozwów grupowych o zaległe premie zamierza skierować ponad 40 byłych pracowników Jutrzenki. Do wspólnego pozwania właścicieli hali Międzynarodowych Targów Katowickich, która zawaliła się w 2006 roku, przygotowuje się też Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych na skutek Błędów Lekarskich „Wokanda”. Katastrofa pozbawiła życia ponad 60 osób, a więcej niż 200 osób zostało poszkodowanych.

– Zamierzamy zbiorowo występować o odszkodowanie, ale poszkodowanych podzielimy na mniejsze grupy i wniesiemy kilka pozwów – zapowiada Marcin Marszołek, prezes stowarzyszenia Wokanda.

Także właściciele nieruchomości położonych przy lotnisku Okęcie chcą odszkodowania za spadek ich cen spowodowany hałasem zbyt nisko latających samolotów. Przygotowywany jest też pozew zbiorowy kilkuset aptek skarżących Skarb Państwa za szkody wynikłe z rozporządzenia o dopuszczeniu leków do obrotu.

Niższe koszty sprawy

Łukasz Hejmej obliczył, że wniesienie przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej pozwu zbiorowego na rzecz kilku tysięcy uzależnionych od tytoniu mogłoby kosztować ok. 450 mln zł. Nowe przepisy mogą więc być potężną bronią przeciw koncernom, tym bardziej że wytoczenie powództwa przez jednych może dodać odwagi innym.

– Jeśli grupa konsumentów będzie w stanie wykazać, że poniosła określoną szkodę wskutek nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia, będzie mogła dochodzić jej naprawienia w postępowaniu grupowym, jeśli będą warunki do jego prowadzenia, choć nie będzie to łatwe – uważa Rafał Kos z kancelarii Kubas Kos Gaertner.

Złożenie pozwu zbiorowego zapowiedziała grupa byłych klientów Amplico Life, którzy zarzucają firmie pobieranie nieuzasadnionych opłat.