Gminy, powiaty i województwa otrzymają możliwość prowadzenia postępowań administracyjnych, w których mają swój interes prawny.
Do Sejmu wpłynął projekt zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przygotowany przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. Dzięki nowelizacji samorządy będą stroną postępowania odwoławczego, gdy któryś z organów danej jednostki wydał rozstrzygnięcie w I instancji.
Zdaniem Hanny Zdanowskiej, posła sprawozdawcy projektu ustawy, w praktyce funkcjonowania gmin występują sytuacje, w których wójt jako organ administracji publicznej prowadzi postępowania administracyjne, dotyczące interesu prawnego gminy, a jednocześnie jest organem wykonawczym.