Już za dwa miesiące łatwiej i szybciej będzie można zmienić bank. Przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zajmie tylko siedem dni. Konsumenci otrzymają wyczerpujące informacje na temat możliwości przeniesienia, a jeśli zechcą, bank zawiadomi ich pracodawcę i ZUS o dokonanej zmianie. Bank sam też zwróci się do starego banku o listę przelewów i stałych zleceń złożonych przez klienta. Zatroszczy się również o to, żeby rachunek w poprzednim banku został zamknięty, a pieniądze, które na nim zostały, przepłynęły na nowo otwarte konto.

Takie udogodnienia przewiduje Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym. Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Nowe procedury

Zgodnie z procedurami nowy bank będzie, na życzenie klienta, działać jako Główny Punkt Kontaktowy. Przyjmie od klienta wszelkie dyspozycje dotyczące przeniesienia usług płatniczych i salda rachunku. Będzie mógł rozwiązać umowy rachunku w dotychczasowym banku. Pomoże też w poinformowaniu o wszystkich szczegółach nowego rachunku stron trzecich – np. pracodawców, ZUS, urząd skarbowy. Informacja będzie wskazywać termin, od kiedy płatności powinny być realizowane na rachunek w nowym banku.

– W tej chwili nowy bank nie porozumiewa się z dotychczasowym. Klient musi wszystko załatwić sam – mówi Mateusz Ostrowski z Open Finance.

Ułatwienia nie będą rodzić żadnych obowiązków finansowych po stronie klienta.

– Usługi pośrednictwa świadczone przez bank podczas przenoszenia rachunków nie będą wiązały się z dodatkowymi kosztami – mówi Magda Paciorek z Banku Gospodarki Żywnościowej.

Wypowiedzenie przez klienta umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, albo na czas nieokreślony i wypowiedzianej po upływie 12 miesięcy będzie bezpłatne. Po wejściu w życie rekomendacji dotychczasowy bank w ciągu siedmiu dni na prośbę nowego banku przekże listę posiadanych informacji dotyczących usług płatniczych.

– Aktualnie przeniesienie rachunku z innego banku do PKO BP nie jest określone oddzielną procedurą. Klient chcący przenieść rachunek po prostu otwiera konto w PKO BP i dokonuje zamknięcia rachunku prowadzonego przez dotychczasowy bank. Czas trwania przeniesienia uwarunkowany jest przykładowo okresem wypowiedzenia poprzedniej umowy o prowadzenie rachunku i poinformowaniem o zmianie odpowiednich urzędów – wyjaśnia Marek Kłuciński, rzecznik prasowy PKO BP.