Rekomendacja Związku Banków Polskich miała ułatwić klientom przenoszenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank miał na życzenie klienta zamknąć konto klienta w poprzednim banku i dopilnować, żeby pieniądze, które na nim zostały, przepłynęły na nowo otwarty rachunek. Rekomendacja przewiduje również, że bank powinien zwrócić się do starego banku o przekazanie listy przelewów i stałych zleceń złożonych przez klienta. Banki miały także zawiadamiać pracodawcę i ZUS o zmianie rachunku. Niestety, nie wszystkie się z tych zobowiązań wywiązują.

– Bank Millennium nie zawiadamia ZUS-u i pracodawcy o zmianie numeru konta – informuje konsultantka telefoniczna banku.

Nikłe zainteresowanie

Zainteresowanie przenoszeniem rachunków jest niewielkie. 87 proc. banków deklaruje, że nie widać, aby ułatwienia w przenoszeniu kont między bankami wpłynęły na faktyczną mobilność klientów. Jak podaje Związek Banków Polskich, w I kwartale tego roku zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez nową rekomendację konto zmieniło 3307 osób.

– Z każdym miesiącem liczba ta się podwajała – mówi Norbert Jeziolowicz z ZBP.

Według Pentora, największą mobilność wykazują klienci banków notowanych na giełdzie – w 14 proc. placówek zauważono większą skłonność do przenoszenia kont niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najmniejszą aktywnością pod tym względem wykazują się klienci banków spółdzielczych (5 proc. placówek).