Jeżeli złodziej użyje karty płatniczej, do czasu zgłoszenia w banku jej posiadacz odpowiada za transakcje tylko do kwoty 150 euro.
Do czasu zgłoszenia zaginięcia karty bank ponosi odpowiedzialność za transakcje powyżej 150 euro, dokonane przez osobę nieupoważnioną. Odpowiedzialność banku jest uregulowana przepisami, a bank nie ma prawa pobierać za nią dodatkowej opłaty.
Posiadacz karty płatniczej, jeżeli zorientuje się, że ją zagubił lub została mu ona skradziona, powinien jak najszybciej zgłosić to wydawcy karty.
– Wydawca karty ma obowiązek przyjmować przez całą dobę zgłoszenia posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych o ich utracie lub zniszczeniu – tłumaczy Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK.
Prawo daje ochronę posiadaczom kart płatniczych w przypadku ich zaginięcia, ale wtedy, gdy od razu zgłosili ten fakt wydawcy karty. Jeżeli zagubienie lub kradzież karty zgłosiliśmy niezwłocznie, zostaniemy obciążeni transakcjami tylko do kwoty 150 euro.
Gdy złodziej dokonał płatności naszą kartą za kwotę np. 500 euro, równowartość 350 euro obciąży bank. Banki próbują ograniczać odpowiedzialność, wprowadzając do umów niezgodne z prawem postanowienia, nie mogą jednak uzależniać objęcia karty ww. ochroną od wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385).