Czynne prawo wyborcze do rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa będzie posiadał każdy obywatel Polski oraz Unii Europejskiej. Wystarczy, że w dniu głosowania ma skończone 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady. Takie rozwiązanie przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, który został wczoraj skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej zajmującej ordynacją wyborczą.

Proponowana zmiana przepisów znosi tym samym wymóg posiadania wpisu do stałego rejestru wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów.
Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 20 lutego 2006 r. Wymóg posiadania wpisu do stałego rejestru wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów został w nim uznany za niezgodny z konstytucją. Ograniczenie to jest związane z minimalnym okresem zamieszkiwania na danym terenie. Tymczasem TK uznał, że posiadanie praw wyborczych do organów samorządu terytorialnego uwarunkowane jest przynależnością do wspólnoty samorządowej. Ponadto osoby biorące udział w głosowaniu muszą mieć najpóźniej w dniu wyborów ukończone 18 lat. Praw wyborczych może zaś ich pozbawić tylko sąd.

Ograniczenie związane z posiadaniem wpisu do stałego rejestru wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów przewidywał art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Projekt nowelizacji całkowicie uchyla ten przepis.

W przypadku obywateli UE wymóg dotyczący wpisu do rejestru wyborców określał art. 6a ustawy. W związku z tym projekt modyfikuje ten przepis tak, aby jego brzmienie jednoznacznie określało, że udział w wyborach samorządowych ma także pełnoletni obywatel UE, który zamieszkuje na danym terenie.