Ujednolicenie przepisów o wykonywaniu niektórych czynności wyborczych zakłada komisyjny projekt ustawy zmieniający przepisy ordynacji wyborczych, którym wczoraj zajęła się sejmowa Komisja Nadzwyczajna.

Jednolite zasady

Na potrzebę nowelizacji ustaw wyborczych i referendalnych wielokrotnie zwracała już uwagę Państwowa Komisja Wyborcza. Przedstawiała też propozycje zmian. Tym razem zasady przeprowadzania wyborów i referendów chcą ujednolić posłowie. Istotne zmiany proponują m.in. w zakresie czasu głosowania W myśl komisyjnego projektu poselskiego wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wybory Prezydenta RP oraz referendum ogólnokrajowe trwać mają obligatoryjnie dwa dni – czyli dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający od godz. 8.00 do 20.00 każdego dnia. Dziś wybory posłów, senatorów, Prezydenta RP, samorządowe oraz referenda lokalne odbywają się jednego dnia od godz. 6.00 do 20.00. Głosowanie na europosłów trwa także jeden dzień, z tym, że od godz. 8.00 do 22.00. Natomiast głosowanie w referendum ogólnokrajowym, w zależności od decyzji podjętej przez prezydenta, może być jedno- lub dwudniowe. Jeżeli odbywa się jednego dnia, to trwa od godz. 6.00 do 22.00, natomiast w przypadku dwudniowego głosowania od godz. 6.00 do godz. 20.00.