Prowadzę sklep internetowy z artykułami gospodarstwa domowego. Niedawno klient złożył mi reklamację towaru zakupionego ponad rok temu, mimo że od początku używania tego towaru musiał wiedzieć o jego wadzie. Czy w takiej sytuacji muszę uwzględnić reklamację?
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie e-sprzedaży, ma obowiązek, tak jak przy normalnej sprzedaży, zapewnić swoim klientom prawo do reklamacji zakupionych towarów. Odpowiada on bowiem przez okres dwóch lat od daty sprzedaży za niezgodność towaru z zawartą umową. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wad fizycznych towaru, jak i jego funkcji oraz właściwości, o posiadaniu których zapewniał prowadzący sklep internetowy. Warto przy tym pamiętać, że klient może składać reklamacje w ciągu dwóch lat od daty zakupu, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o reklamowanej wadzie.
W opisanym przypadku decydujące znaczenie dla prawidłowej odpowiedzi będzie miało ustalenie, kiedy kupujący towar dowiedział się o wadzie zakupionego przedmiotu. Mogło się bowiem zdarzyć i tak, że klient zakupił przedmiot, ale zaczął go używać dopiero po roku i dopiero wtedy dowiedział się o istnieniu wady. Wówczas reklamację należy uwzględnić. Składając reklamację, klient może żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.