Trzy pytania do GRZEGORZA PNIEWSKIEGO z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Czy internauci kupujący on-line pliki z muzyką lub programy komputerowe mogą zrezygnować z zakupionego towaru?

Internauta, rejestrując się na portalu internetowym umożliwiającym pobieranie plików, zawiera z jego właścicielem umowę, i to z niej wynika, czy będzie miał takie prawo. Postanowienia tej umowy nie mogą jednakże ograniczać uprawnień konsumenta, które zapewnia mu ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Stanowi ona, że można odstąpić od umowy bez uzasadnienia w terminie dziesięciodniowym, zwracając jednocześnie otrzymane świadczenia. Umowa jest wtedy uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z niej wynikających. Prawo odstąpienia nie przysługuje jednak w sytuacji rozpoczęcia – w wyniku zgody konsumenta – świadczenia usług przez przedsiębiorcę przed upływem terminu odstąpienia, a więc w sytuacji gdy zawrzemy umowę z portalem internetowym i zaczniemy ściągać udostępnione na nim pliki. Ponadto uprawnienie to tracimy także w momencie zdjęcia opakowania z nośnika elektronicznego.

Czy przedsiębiorca sprzedający pliki w internecie musi potwierdzać warunki zawartej umowy na piśmie?