Rejestrując działalność gospodarczą, przedsiębiorca będzie miał możliwość wybrania formy opodatkowania i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Obecnie założenie firmy w jednym okienku to fikcja. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zmieniła niewiele. 

- Przy zarejestrowaniu nadal konieczna jest też wizyta w urzędzie skarbowym, w celu określenia formy opodatkowania – zauważa Elżbieta Kil. 

Z wniosku nie wynika bowiem, jaką formę opodatkowania przedsiębiorca wybiera. W niektórych przypadkach niewykluczona jest też wizyta w GUS. Nowy wniosek zawiera bowiem jedynie podstawowe dane. Konieczna jest również wyprawa do ZUS-u, gdzie należy zgłosić nie tylko samego siebie, ale też inne osoby, które w będą pracować w firmie.

Ministerstwo Gospodarki postanowiło położyć kres bolączkom przyszłych przedsiębiorców. Dokument przyjęty przez resort zawiera propozycję dotyczącą rozszerzenia zasady „jednego okienka” o nowe procedury. Przedsiębiorca wraz w wnioskiem o wpis będzie miał możliwość wybrania formy opodatkowania, rejestracji podatku od towarów i usług oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ponadto w dokumencie zawarto wskazanie, że przedsiębiorca ma prawo wpisać we wniosku późniejszy dzień zawieszenia lub wznowienia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Autorzy projektu za priorytetową uznali informatyzację. Możliwe będzie otrzymywanie decyzji o nadaniu numeru NIP w formie elektronicznej. Dla sprawnego przeprowadzenia procedur elektronicznych niezbędny jest rozwój platformy ePUAP. Teraz brak jest jednolitego systemu informatycznego, którym posługiwałby się urzędy zaangażowane przy procesie rejestracji firm.

- Uniemożliwia to elektroniczny obieg dokumentów. Problemem są też braki w informatyzacji administracji państwowej, a przede wszystkim samorządowej – uważa Bogusław Piwowar, wiceprezes BCC. 

Według rekomendacji urząd gminy, przekazując dane z wniosku o rejestrację działalności gospodarczej do innych instytucji, będzie korzystać z podpisu elektronicznego. Zapewni to integralność przesyłanych danych elektronicznych oraz obniży koszty procedury rejestracyjnej.