Przedsiębiorcy, pomimo że przepisy o jednym okienku obowiązują już trzeci miesiąc, wciąż popełniają dużo błędów przy rejestrowaniu działalności gospodarczej.

Litania zarzutów

– Wprowadzenie 31 marca tego roku nowych przepisów dotyczących rejestrowania przez osoby fizyczne działalności gospodarczej wcale nie usprawniło u nas załatwiania tych spraw. Wręcz przeciwnie. Przed zmianami zarejestrowanie firmy bądź zmiana jej zakresu trwała średnio 15–20 minut, obecnie czas ten wydłużył się do 40–50 minut – mówi Wojciech Łaptaś, kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa.

Podobnie jest w innych miastach.

– Przed wprowadzeniem zasady jednego okienka można było zarejestrować w naszym urzędzie firmę w ciągu 15 minut, pod warunkiem że przedsiębiorca wiedział, jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wpisać do wniosku. Jeżeli trzeba mu było pomóc w wyszukaniu kodu PKD, to na załatwianie formalności potrzeba było około pół godziny. Po wprowadzeniu natomiast jednego okienka rejestracja wydłużyła się do 45 minut – mówi Piotr Gaglik, kierownik działu rejestracji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia.

Zastrzega jednak, że przedtem przedsiębiorca musiał jeszcze załatwiać sprawy związane z uruchomieniem firmy w urzędach: skarbowym, statystycznym i ZUS. Obecnie nie musi już odwiedzać dwóch z nich: statystycznego i skarbowego.

Także Ireneusz Majewski, kierownik Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, mówi, że przed zmianami zarejestrowanie firmy bądź zmiana jej zakresu trwała średnio 15 – 20 minut, teraz czas ten wydłużył się do około 45 minut.

– Jeżeli jednak przedsiębiorca np. nie wie, jaki kod PKD należy wpisać we wniosku, to załatwianie formalności związanych z rejestracją może obecnie potrwać jeszcze dłużej – podkreśla Ireneusz Majewski.

Dodaje, że pracownicy Urzędu Miasta udzielają porad, jak prawidłowo wypełnić wniosek EDG-1. Mimo to przedsiębiorcy popełniają dość dużo błędów, m.in. wpisują w formularzu niewłaściwy numer identyfikacji podatkowej (NIP).